Duurzame Ontwikkeling

Bewust van de milieuproblematiek van vandaag en morgen, zetten we ons elke dag beter in voor een verantwoordelijke aanpak in de wijnteelt. We zijn overtuigd van de bescherming van onze omgeving alsook het gematigd gebruik van natuurlijke voorraden van essentieel belang zijn voor de kwaliteit van onze wijn. Deze aanpak is voor ons een kans, geen beperking, om aan onze kinderen door te geven wat 8 generaties wijntelers aan ons hebben kunnen geven.

Duurzame Landbouw

We hebben er bewust voor gekozen voor duurzame landbouw in onze wijngaarden. Elke dag wordt er veel aandacht besteed aan de wijnstokken en de omgeving waarin ze groeit. Respect voor de grond, een minimum aan menselijke handelingen in de wijngaard en constante verbetering van de productietechnieken garanderen de authenticiteit en kwaliteit van onze wijnen.

In praktijk kiezen we voor “l’enherbement, grass-growing” in de wijngaarden, zo vermijden we bodemerosie en bodemvervuiling die ontstaat door het langdurig gebruik van gewasbeschermingproducten. We hebben profylactische maatregelen getroffen zodat er alleen wordt gesproeid als dat echt nodig is. Onze inspanningen zijn ook terug te vinden in onze financiële investeringen, meer specifiek de aankoop van efficiënter sproeimateriaal dat de hoeveelheid misspoten gewasbescherming vermindert.

Eco-Verpakking

Ook zijn we bezig met het herdenken van de verpakking. Dat werk gebeurt in samenwerking met onze leveranciers om zo de ecologische voetafdruk en gewicht van onze verpakking te verminderen. De meerderheid van de glazen flessen die nu gebruikt worden wegen 140g minder dan voordien. Volgens een studie van organisatie Adelphe, vermindert die gewichtsvermindering uitstoot van auto’s met een kilometer per fles. Met elke nieuw wijnjaar of lancering van een nieuwe wijn doen we ons best om de levensduur van het product duurzaam te maken en ondertussen de ecologische voetafdruk te verminderen.